Logopedia

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad
wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Jak możemy pomóc?

Logopeda pracujący z dzieckiem/osobą dorosłą, szuka przyczyn występowania zaburzeń mowy, rozpoznaje je i usuwa, ponieważ trudności w komunikacji językowej, mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Dlatego ważne jest, by logopeda miał gruntowną wiedzę z zakresu różnych dziedzin wiedzy (medycyny, psychologii i pedagogiki).
Do zadań logopedy, należą:
– kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli
dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem
fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
– doskonalenie mowy już ukształtowanej,
– usuwanie wad mowy,
– nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub
utraty,
– usuwanie zaburzeń głosu,
– usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu (za I.Styczek)

Warto dodać, że poza leczeniem wad wymowy, logopeda prowadzi terapię z
dziećmi jąkającymi się, dwujęzycznymi, niedosłyszącymi, zespołem Aspergera
i autyzmem, a także chorobami genetycznymi.

logopedia Fizjoclinica

Najczęstsze dolegliwości

  • dziecko w wieku 12 miesięcy nie mówi prostych słów tj. mama, tata, papa, hau, mu
  • dziecko w wieku 2 lat nie łączy dwóch wyrazów w jedno proste zdanie tj. mama chodź, tata daj, itp.
  • dziecko ma wygórowany odruch wymiotny, spożywa tylko wybrane produkty, nie wykazuje chęci do poznawania nowych smaków i zapachów
  • dziecko oddycha przez usta, które są ciągle otwarte, śpi z otwartą buzią, chrapie
  • dziecko nie radzi sobie z połykaniem śliny bądź pokarmów
  • dziecko nie reaguje na swoje imię, nie wykazuje chęci do komunikowania się z otoczeniem, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, układa zabawki w jednym rzędzie, nie naśladuje gestów, np. gestu “pa, pa”
  • dziecko zacina się, powtarza sylaby, wyrazy
  • dziecko mówi niewyraźnie, konsekwentnie zamienia dane głoski na inne

Zobacz w czym jeszcze możemy pomóc