Fizjoterapia neurologiczna dorosłych + wizyty domowe

Podczas rehabilitacji neurologicznej stosowane są różne ćwiczenia , których największym
priorytetem jest poprawa siły mięśniowej i koordynacji ruchowej. W trakcie takiej rehabilitacji stosuje
się terapię fizykalną, reedukację chodu, poprawę motoryki twarzy, ust i języka.

Jak możemy pomóc?

Rehabilitacja neurologiczna to ciągłe i wielospecjalistyczne postępowanie, w stanach ostrych i urazach ośrodkowego układu nerwowego prowadzona już od pierwszej doby. Wcześnie zastosowana rehabilitacja daje lepsze rokowania i efekty leczenia w udarze mózgu, stwardnieniu rozsianym, zapaleniu wielokorzeniowo-nerwowym, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, po operacjach guza mózgu, tętniaków oraz po leczeniu operacyjnym dyskopatii.

We wszystkich innych chorobach neurologicznych zarówno u dzieci jak i  dorosłych prowadzenie rehabilitacji jest niezbędne i w połączeniu z farmakoterapią daje najlepsze efekty. Dotyczy to mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej, dystrofii mięśniowej , zespołu Downa, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsonapolineuropatii. W tych przypadkach rehabilitacja musi być prowadzona w sposób ciągły, często przez całe życie.

Możliwa będzie również wizyta domowa u chorego.

fizjoterapia neurologiczna Legionowo

Typowe schorzenia to:

  • udary
  • stwardnienie rozsiane
  • zapalenie opon mózgowych
  • choroba Alzheimera
  • rozszczepy opon mózgowo- rdzeniowych

Zobacz w czym jeszcze możemy pomóc