Fizjoterapia
pediatryczna

Terapia prowadzona przez terapeutę dziecięcego skupia się na wdrożeniu właściwych metod
rehabilitacji, które sprawią, że ich efekty będą motywować małego pacjenta do dalszego ruchu i
podejmowania wysiłku, dając mu podłoże do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Często w
wypracowaniu efektów rehabilitacji, pomocni są także opiekunowie dziecka, dający im siłę do dalszej
walki.

Jak możemy pomóc?

Główną formą rehabilitacji pediatrycznej jest kinezyterapia, czyli leczenie  ruchem. Celem kinezyterapii jest m.in. utrzymywanie lub przywracanie prawidłowego zakresu ruchomości w  stawach,  doskonalenie koordynacji i równowagi, zwiększanie siły i wydolności mięśniowej, , korekcja wad postawy, a także zwiększenie wydolności i poprawa sprawności oddechowej dziecka. Często u dzieci , u których doszło do zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, konieczne jest zastosowanie tzw. reedukacji nerwowo-mięśniowej. W przypadku zaburzeń i nieprawidłowości związanych z uszkodzonym układem nerwowym stosuje się głównie metody neurorozwojowe (np. Bobath, Vojta, integracja sensoryczna).

Usprawnianie dziecka nie może bazować wyłącznie na ćwiczeniach i zabiegach leczniczych, lecz musi znaleźć przełożenie na życie codzienne. Należy zatem uświadomić rodziców, że nawet w zwykłych czynnościach pielęgnacyjnych tkwią duże możliwości stymulacji sensomotorycznej – bardzo ważnej dla rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Jak wspomniano wcześniej z tego też względu bardzo istotnym elementem fizjoterapii pediatrycznej jest edukacja rodzin dotycząca codziennej opieki – odpowiedniego noszenia dziecka, jego układania, kąpieli, przyjmowania odpowiedniej pozycji do zabawy i rodzaju samej zabawy.

fizjoterapia pediatryczna Fizjo CLinica Legionowo

Typowe schorzenia to:

  • wady postawy
  • wady stóp, kolan
  • szpotawość/ koślawość kolan
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • skoliozy
  • skrzywienia kręgosłupa
  • wady genetyczne
  • podoskopowe badanie stóp (Badanie podoskopowe służy ocenie stabilności stóp. Podoskop wykorzystywany w badaniu podoskopowym pozwala na zbadanie stabilności stawów skokowych. Badania podoskopowe można wykonywać u dzieci powyżej 2 roku życia oraz u osób dorosłych. Do badania podoskopowego wykorzystuje się odbicie stopy, które zapewnia informacje potrzebne do podjęcia odpowiedniego leczenia.

Zobacz w czym jeszcze możemy pomóc