Fizjoterapia ortopedyczna

Jest formą terapii pooperacyjnej i pourazowej, skupiającą się na możliwie największym zniwelowaniu
negatywnych skutków urazów i unieruchomień. Terapia dająca pozytywne skutki powinna odbyć się
możliwie jak najwcześniej.

Jak możemy pomóc?

Rehabilitacja ortopedyczna przywraca prawidłowe funkcje narządu ruchu oraz pozwala na szybszy powrót do aktywności życiowych, które zostały utracone wskutek chorób, urazów, zmian wrodzonych i nabytych układu kostno-stawowego i mięśniowego. W okresie bezpośrednio pooperacyjnym dużą wartość ma rehabilitacja profilaktyczna. Wczesna rehabilitacja zapobiega powikłaniom zatorowo-zakrzepowym, powikłaniom oddechowo-krążeniowym, a jej cel stanowią szybka pionizacja i uruchomienie chorego poddanego zabiegowi ortopedycznemu. Rehabilitacja ortopedyczna odbywa się w optymalnym okresie, po wygojeniu ran, a jej cel to odbudowa masy mięśniowej, poprawa funkcjonalna chorego poddanego leczeniu ortopedycznemu.

fizjoterapia ortopedyczna Fizjo Clinica

Typowe schorzenia to:

  • zwichnięcia
  • skręcenia
  • złamania
  • jałowe martwice kości piszczelowej, piętowej, biodrowej
  • naciągnięcia/naderwania mięśniowe, więzadłowe
  • zamrożony bark
  • łokieć tenisisty/golfisty

Zobacz w czym jeszcze możemy pomóc